Föreläsningar

Öka din förmåga att utvecklas som medarbetare och ledare

Läs mer!

Utbildningar

Öka arbetsglädjen och måluppfyllelsen - för företag och organisationer

Läs mer!

Funderingar

Öka din inre trygghet i naturen i samspel med djur

Läs mer!

"Det som var teori tidigare blev nu levande."

Föreläsningar

Föreläsningarna syftar till att skapa fördjupad insikt och förståelse för varför vi själva och andra människor reagerar och agerar som vi gör och vilka som är de bakomliggande drivkrafterna. Med större kunskap om detta ökar vår förmåga och våra förutsättningar för att utvecklas som medarbetare, ledare och inte minst som människa.

Fokus ligger framförallt på olika tre teman som kan kombineras eller väljas vartoch ett för sig.
Tidsåtgång en till tre timmar

VISIONEN SOM DRIVKRAFT

 • Det är utifrån sin vision och värdegrund organisationen leder verksamheten och fattar beslut. Hur arbetar vi i vardagen för att få medarbetare på alla nivåer mer engagerade i företagets vision?
 • Vilka är medarbetarnas personliga drivkrafter och mål? Hur kan man förena individuella mål med de övergripande målen?

FÖRÄNDRING MED SÄKERHET

 • Förändring är nödvändig för att utvecklas. Hur reagerar vi i samband med förändringar? Ofta sätts omedvetna processer igång. Hur ser de ut? Vilka drivkrafter och behov styr?
 • Rädsla och stress förändrar människors beteende. Hur ökar vi kunskapen om hur människor tänker, känner och reagerar?
 • Trygghet och säkerhet gör det lättare att ställa om och hantera nya förutsättningar och förändringar. Hur ökar man känslan av säkerhet?

BEMÖTANDE MED INSIKT

 • Att hantera mångfald och osäkerhet blir vår tids största utmaningar. Hur ökar vi kunskapen om hur olika personligheter samverkar i grupp?
 • Hur är vi mot varandra? Vilka normer och regler finns i teorin, och vilka gäller i praktiken?
 • Varje medarbetares sätt att vara påverkar hela arbetsplatsen. Hur tar vi ansvar för helheten?

"Jättebra att ha hört samma föreläsning och hänvisa till samma upplevelse."

Utbildningar

Utbildningarna bidrar till att företag och organisationer ökar sin arbetsglädje och måluppfyllelse genom:

 • Föreläsningar som fördjupar kunskapen om människa och organisation.
 • Gruppsamtal som vidgar perspektiven och ökar förståelsen.
 • Möjligheten att fundera enskilt eller i grupp.

Tre teman som kan kombineras eller väljas var och en för sig.

Delar av utbildningen kan förläggas utomhus och några moment
kan med fördel utföras till fots eller med häst.

Tidåtgång: Från tre timmar till två dagar.

"Känslan att ”komma överens” med hästen har jag plockat fram flera gånger. Det ger en himla styrka."

Funderingar

För att kunna fundera behöver vi ha tid. En fundering är; resonerande tanke, eftertanke, grubbel, reflektion, undring, idé, övervägande eller meditation. Vi behöver tid att fundera på egen hand och tid att fundera tillsammans. I naturen, ofta tillsammans med hästar skapar vi förutsättningar för ett bra funderande.

Tidsåtgång: en till tre dagar.

 

VILA

Det är när vi vilar som vi får tid att fundera över meningen med det vi varit med om. när vi vilar sorterar vi och tolkar det aktiva livets händelser. Vi ger utrymme för det inre livet. I vilan kan vi göra upp med oss själva. Lämna det bakom oss som förtjänar att överges och hålla fast vid det som är värt att spara.

NATUR

Det är oomtvistat att de flesta av oss mår bra av att vara i naturen. Vi tillbringar därför dagen eller dagarna i naturen, oavsett väder eller årstid. Måltiderna äts och lagas utomhus. Vid övernattningar finns möjlighet både att sova i tält eller i hus.

DJUR

Vi rider, åker häst och vagn eller vandrar och har hästen som hjälp att bära. Vi har även hundar med på dagarna.

Om Karin

I snart trettio år har jag varit präst med olika arbetsuppgifter i vitt skilda sammanhang.
I fjorton år var jag militärpräst i armén och arbetade där med utbildning i ledarskap, etik och kris hantering. En betydande del av tjänsten bestod också av stödsamtal med personal, både i Sverige och utomlands bland annat i Bosnien.

Sedan 1996 är jag polispräst och även där håller jag med utbildningar i etik och stödsamtal. Jag har bland annat också varit skolpräst på Lundsbergs internatskola, präst på Rally Sweden, bankpräst och präst för prostituerade.

I tio år arbetade jag på Stiftskansliet i Karlstad på enheten för Strategi och utveckling. Där arbetade jag med frågor som rörde kyrka arbetsliv, vilket innebar att jag hade till uppgift att utveckla kyrkans arbete på och med olika organisationer och arbetsplatser.

Jag arbetade också med ett antal organisationer och arrangerar och arrangerade resor och konferenser, bland annat med KRIS (Kriminellas revansch i samhället), Polisen, Insolvens – överskuldsatta och Qvinnoqulan. Jag arbetade också inom Kriminalvården främst som häktespräst i Karlstad.

Sedan från 2004 var jag ansvarig för pilgrimsarbetet i Karlstad stift och arrangerade och ledde pilgrimsvandringar och pilgrimresor för grupper i Sverige och utomlands.  2004 startade jag mitt eget företag och arbetar som föreläsare och utbildare.

Nu arbetar jag förutom med mitt företag i en ideell förening som heter Människan och hästkraften där vi ordnar resor och läger för olika utsatta grupper i samhället. Jag har också en tjänst i Misterhults församling i Småland.

Karin Sanell är präst, föreläsare och utbildare främst inom medarbetarskap, ledarskap och livsfrågor.

Kontakta Mig

Om du har några frågor eller vill boka mig tveka inte att höra av dig.

 • 070 645 81 63
 • moh@ownit.nu
 • Tomtåkra Kaseklint 1, 577 91 Hultsfred.

Några av mina tidigare kunder är:

Swedbank, Skandia, Byggbeslag, Astra Tech, Rolls Royce, Landstinget Dalarna, Vägverket, Svenska Rallyt, Scandic hotell, Elite Hotels, Almi, SBAB, Statistiska centralbyrån, Försvarsmakten, Polismyndigheten Stockholm, Polismyndigheten Värmland, Värmlands Landsting, Räddningstjänsten, Clarion Hotel Plaza, Woodlite.